Jádro kytary

Jádro kytary, tj. úsek kmitání znějících strun, jsem úmyslně definoval, abych oddělil  fyzikální vztahy od ergonomického a estetického hlediska.

V případě kytar a příbuzných nástrojů je mnoho částí a detailů stejných nebo velmi podobných, navzdory rozmanitosti modelů. Rozdíl často spočívá v jejich velikosti, ale ne v proporcích.

Profesionální kytaráři pracují podle různých šablon pro jednotlivé části. Májí samozřejmě dostatek teoretických a praktických zkušeností, aby věděli, jak to všechno do musí do sebe zapadat.

Pro amatéry-začátečníky existuje kromě různých předloh a výkresů také šikovný nástroj pro odměřování - šablona STARTing. Je to základní plán konstrukce, nikoli na papíře, ale na tvrdé 3 mm silné bílé desce HDF. Jejím účelem je názorně ukázat lícování jednotlivých sestav a dílů a umožnění odměřovatt nebo přímo označovat všechny krajní, opěrné a kontrolní body.

 

 

Výkres šablony STARTing

Vytvoření šablony STARTing pomáhá začátečníkům i pokročilým poznat, kde je třeba dávat pozor, abyste se později vyhnuli hrubým chybám. Pro pozdější projekty se doporučuje vytvořit další šablony STARTing s různými standardními menzurami. Polohy pražců nemusíme zakreslovat, protože k jejich přesnému umístění při nařezávání drážek do hmatníku se musí použít kalibrovaná šablona nebo přesné kovové pravítko. A samozřejmě spolehlivě ověřená tabulka poloh příslušné menzury s přesností setin milimetru.

Vytvoření šablon v měřítku 1: 1 lze srovnat s generálkou před premiérou. Nerovnosti lze ještě včas „vyžehlit“ a opravit chyby a po sestavení všech dílčích šablon vidíme, jak přesně a pozorně jsme pracovali. Další pozitivní věcí je, že materiál šablony HDF nebo MDF je relativně levný. Digitální způsob práce na PC je v zásadě srovnatelný, pouze místo šablon vytváříme tabulky dat pro CNC.

A C D B nejdůležitější kontrolní body

Zhotovení STARTovací šablony

Čtyři nejdůležitější (základní) kontrolní body leží na podélné (střední) ose kytary:

 

ANULOVÝ  BOD, leží přesně na průsečíku podélné osy (X) a svislé menzurové kolmice (Y)

Boznačuje polohu ořechu, přesněji řečeno: na čelní hraně ořechu (nebo na vrcholu nulového pražce),

C – leží na podélné ose tam, kde končí krk a začíná lože krku.  Pozor: Hmatník (převislý) může být delší než krk!

D – dělí délku menzury na dvě poloviny a odpovídá poloze 12. pražce (oktávy).

 

Prezentace nových metod vede k tomu, že skeptici odporují,v yjadřují obavy, nedůvěru a neochotu. Například v tomto komentáři z fóra:

F.M. „... smysl výroby takzvané „ startovací šablony “ při výrobě nástroje je mi záhadou, když běžně existují stavební plány kytar. Místo chyby měřítka 1:1 při vytisknutí z PC děláte při kreslení sami své vlastní chyby měření .... “

Moje argumenty pro účelnost STARTovací šablony:

  • Právě svými vlastními chybami, pokud je neopakujeme, se účíme přesnosti. A hlavně si tříbíme smysl pro nepřevzetí chyb z cizích výkresů a předloh.  
  • STARTovací šablona stačí jenom jedna, pro danou menzuru, ale ona poslouží i při stavbě dalších, třeba 50 kytar stejné menzury.         

Výhody STARTovací šablon jsou:

  • - při práci v dílně jsou předlohy a plány na robustní desce HDF nebo MDF vhodnější než plány na papíru,   
  • - lze ji odložit, uložit, zavěsit, postavit do rohu nebo naskládat na sebe pro úsporu místa,
  • - znázorňuje přehledně jen to nejdůležitější a tím podněcuje kreativitu, 
  • - znázorňuje přesně spojení krku s korpusem  
  • - je universalní pro příslušnou menzuru,                                   
  • - obsahuje základní parametry pro vývoj předloh v CAD, CNC, etc.              
  • - lze ji levně realizovat, bez tiskárny

Koneckonců, horliví kritikové se už docela uklidnili, přestali negativně mluvit o mé metodě měření v souřadnicích. Je už jen částečně ignorována nebo v nejlepším případě tolerována. Je příjemné, když dostávám dotazy, zda bych mohl detaily vysvětlit nebo přidat nějaké speciální souřadnice.

 


Komentáře (0)

Nebyly nalezeny žádné komentáře!

Napsat nový komentář