Hybridy - Kříženci

Pro kreativní zájemce, kteří již mají svůj koš plný designů kytarových obrysů, by kombinování „křížením“ určitě podpořilo větší rozmanitost.

Vezměte si dva rastrové výkresy, například tuto se dvěma bestsellery od Leo Fendera:

<>  Tu starší – TELEcaster

 

<>  tu mladší kytaru AXIS,

kterou později Leo Fender zkonstruoval pod logem společnosti MusicMan.

 

 

Oba obrysy nad sebou

Na první pohled, myslím, že oba obrysy vypadají dost odlišně.

 

 

Průměr obou obrysů

Pokud ale určíme střední hodnoty (graficky) ze souřadnic příslušných kontrolních bodů a spojíme je hladkou křivkou,

 

 

T e l a x

Získali jsme nový , skoro originální tvar kytary s rysy obou "rodičů":

 

 

Hybrid z LP a PRS

Když porovnáváme dva nebo více obrysů kytar v souřadnicovém systému, umístíme výkresy na sebe tak, aby byly nulové body ve stejné poloze. Pro každý obrys zvolíme jinou kontrastní barvu.

 

 

LPRS

Například obrysy LP a PRS, třeba jen ze zvědavosti porovnat.

Nebo oba obrysy opravdu zkombinovat pro předlohu šablony jejich hybridu.

Malá oprava v kachlíku číslo 17 zlepšuje celkový dojem.

 

Parker Fly a PRS

Křížení obrysů korpusů elektrických kytar má smysl hlavně u tvarů, které mají stejný směr rohů a protilehlého zadku. Proto jsem si vybral právě Parker Fly a PRS.

Jejich rozdíl v délce menzury (648 proti 635 mm) zde nehraje roli nebot přední hrana krku (NE)  má u obou obrysů stejnou polohu. Markantní rozdíl vidíme v poloze kontrolního bodu AGP (závěs řemene GPW).

Pro překvapivě stejnou ergonomii obou výchozích modelů kytar svědčí skutečnost, že jejich nejdůležitější „opěrné“ body MNG-MSG, a téměř  i HNG, a výřezy CWO CWU se v podtatě kryjí.

Hybrid z obrysů PRS a MM Axis

Také kombinace tvarů PRS a Axis slibuje zajímavý hybrid. Včetně menzury 635 mm/25“, která je v podstatě také „hybridem“ klasických menzur Gibson a Fender.

Ergonomie obou výchozích obrysů kytar je zejména v nejdůležitějších kontrolních bodech AGP a MSG skoro totožná. Také střední „hybridní“ poloha závěsu řemene GPO je blízko od poloh na obou výchozích modelech PRS a Axis.

Tudíž pro hraní vsedě i vstoje, zaručuje hybrid spokojenost fanoušků obou vzorů.


Komentáře (0)

Nebyly nalezeny žádné komentáře!

Napsat nový komentář