Měřicí stroje - měřicí nářadí

V zásadě se součásti měří, aby se zjistilo, zda geometrické vlastnosti, jako jsou rozměry, tolerance tvaru a polohy, odpovídají specifikacím výkresu.

CNC řízená měřicí zařízení významně snižují vliv obsluhy na výsledek měření a umožňují přesné a opakovatelné výsledky měření.

Souřadnicový měřicí stroj (CMM) v zásadě funguje stejně jako náš prst, když sledujeme souřadnice na mapě.

Místo prstu však CMM používá senzor k měření bodů na obrobku (nebo proč by ne na kytaře?).

Každý bod na obrobku existuje v souřadném systému měřicího zařízení pouze jednou. CMM kombinuje měřicí body a vytváří detail, který lze vztahovat ke všem ostatním prvkům.

Z pozice obsluhující osoby před strojem, probíhá osa X zleva doprava, osa Y zepředu dozadu a osa Z kolmo na další dvě zdola nahoru.

Pro měření na kytaru by bylo lepší vyměnit osy X a Y, což by neměl být velký problém.

Dotykový prst má na konci hladkou kouli. Poškození povrchu, lak a podobně lze zcela vyloučit pomocí optického senzoru místo dotykového prstu.

Prozatím nechme složité měřicí přístroje a stroje stranou a podívejme se na běžně dostupné nástroje pro ruční měření.

Kytaru měříme v souřadnicové síti, abychom určili vzdálenost vybraného bodu od nulového bodu nebo od jednoho prvku k druhému.

K měření těchto vzdáleností s přesností ± 1 mm stačí školní pravítka, troúhelníky atd., které obvykle používáme i pro běžné technické kreslení. V dnešní době je vhodnější digitální posuvné měřítko pro jeho jemnější přesnost.

Ještě jemnější přesnosti měření můžeme dosáhnout pomocí číselníkového měřidla (analogového nebo digitálního), ale k tomu potřebujeme také vhodné přípravky.

Zvětšovací sklo s osvětlením je také velmi užitečným pomocníkem, pokud jde o čtení zlomků milimetru, běžných na amerických výkresech.

Palec, inch nebo milimetry?

Jako školák ve střední Evropě, jsem si nemusel lámat hlavu s mírami jako stopa, palec,loket, a podobnými. Později, v souvislosti se stavbou a konstrukcí kytar jsem si na "inče" a jeho poloviny, čtvrtiny, osminy i čtyřiašedesátiny pomalu zvykal, jako na indické koření nebo jako latinsky zpívaný gregoriánský chorál v kostele. 

"Metric is great for auto mechanics and science work, but it's not good for carpentry and cooking".

(Metrické jednotky jsou skvělé pro automechaniky a vědeckou práci, ale nejsou vhodné pro tesaře a kuchaře.) Někteří Američané také s tradicí nejsou spokojeni :

"Metric is a superior system compared to imperial" 

Ale pravý Američan odpovídá s hrdostí a přesvědčením:

"American made Guitars are in inches." 

("Americké kytary jsou v palcích"). S veškerou úctou k ovládání zlomků palce, se nemohu v kartézském souřadnicovém systému obejít bez milimetrů a desetinných zlomků.

Přesto je Převáděcí tabulka "Conversion Chart" se sloupci:

             ZLOMKY PALCE --- DECIMÁLNÍ --- MILIMETR

můj nejdůležitější pomocník při zkoumání kytarových specifikací.
 

Optické měřící pomůcky

Aby bylo možné z fotografie rychle a věrně zachytit obrysy, polohy a podrobnosti těla kytary, je třeba použít

 

překrývající mřížku,

 

např. s 10 cm odstupy. Aby byly šňůrky nad povrchem nástroje jasně viditelné, je účelné použít barevné provázky se střídavě kontrastními barvami.

 

Fotografie kytary přímo pod mřížkou a s dostatečnou vzdáleností kamery téměř dokonale zabraňují zkreslení proporcí vlivem perspektivy.

Aby provázky mříží měly dostatečný kontrast ke všem možným barvám různých kytar, musí mít vlákna střídavě černou a bílou část.

Menší části kytary, jako je hlavice, pickguard a efa-výřezy, jsou fotografovány pod centimetrovou mřížkou na matné průhledné folii. Mřížka pak slouží jako pravítko s intervaly 10 mm nebo 5 mm podle bodů mezi nimi.

Přesné vyrovnání k ose X, které probíhá uprostřed mezi strunami D a G, stejně jako k začátku menzury hmatníku (přední hrana ořechu), se provádí současně s úpravou velikosti měřítka 1: 1.

 


Komentáře (0)

Nebyly nalezeny žádné komentáře!

Napsat nový komentář