Kontrolní body

Aby bylo možné přesně popsat tvar korpusu elektrické kytary, je zapotřebí mnoho údajů nebo specifikací („specs“). Otázkou je, jaké je minimální množství těchto dat potřebných k nakreslení siluety určitého typu kytary?

Jako hraniční kameny, mezníky, vyznačují pozemek v geodézii, stačí pro vytyčení hrubého obrysu těla  takových orientačních bodů. Pro popis nebo znázornění celého těla kytary se snímači, knoflíky, kapsou  krku, hardwarem atd. to samozřejmě nestačí. Pro tyto podrobnosti lze definovat další souřadnice orientačních (kontrolních) bodů.

Aby bylo možné překontrolovat měřítko přenesenného obrysu a polohu kobylky, je třeba kromě šířky a délky těla znát na podélné ose X také vzdálenost kolmice menzury Y od konce těla. A to ve specifikacích nenajdete.

Se souřadnicemi a systematickým výběrem kontrolních bodů lze snadno vytvořit a udržovat databázi specifikací. V zásadě lze všechny parametry kytary adresovat jako číselné hodnoty pomocí souřadnic X, Y nebo Z.

Vliv poloh kontrolních bodů

Nulový bod korpusu NP samozřejmě není přímou součástí obrysu (kontur, siluety), ale podobně jako střed kruhu je nulový bod automaticky neviditelně „přítomen“ v každé souřadnici.

A –  NULOVÝ BOD korpusu, leží přesně na průsečíku podélné osy X a menzurové kolmice Y,

BNULOVÝ BOD hlavy / hmatníku / krku definuje die polohu ořechu, přesněji jeho čelní hrany (nebo středu koruny nultého pražce),

 

Oblast břicha korpusu kytary:

Týká se kontrolních bodů v nejširší části korpusu:  

AGP-GPW-WXG-UWG a WNG-WSG

 

U symetrických těl jsou body AGP a GPW  (knoflík pro připnutí řemene) ve stejné poloze. Zpravidla mají největší minusovou hodnotu –X a Y = 0.

S asymetrickými a některými ofsetovými tvary, jako je Flying V, Explorer a například některé B.C. Rich modely, buď UWG nebo WXG, mají největší minusovou hodnotu –X.

Větší plocha nebo větší část oblasti břicha kytary snižuje sklon kytary k "přepadávání na hlavu". Nejvyšší možná hodnota X pro GPO také omezuje tento problém. To je zejména případ elektrických baskytar, kde AGP má podstatně nižší hodnotu –X a hodnota X- GPO zasahuje až na úroveň oktávového pražce basového hmatníku.

Kontrolní body WNG a WSG, které definují šířku těla, se u elektrických kytar a elektrických basů znatelně liší. U kytar jsou jejich souřadnice X v mínusovém rozsahu, u basů mají kladné hodnoty X.

Důvodem je výrazně delší menzura basových nástrojů (většinou 863,6mm = 34 ") ve srovnání s délkami kytarových menzur (např. 24,75" ... 25 "... 25,5"). Jádro elektrického basu musí být „zasunuté“ hlouběji do těla, aby celý nástroj nebyl přílíš dlouhý.

 


Komentáře (0)

Nebyly nalezeny žádné komentáře!

Napsat nový komentář