Impresum

Adresa poskytovatele služeb podle § 5 Abs.1 Telemediengesetz (TMG):

Jan Jirasko
Eyachstraße 34
71065 Sindelfingen

Elektronický kontakt a přímá komunikace:

E-Mail: info@gitarren-navigator.de

Odpovědný za obsah podle § 55  RStV:

Jan Jirasko

Toto je výslovně soukromá webová stránka.

Nejsem výrobce ani prodejce.

Všechny komentáře a názory na různé nástroje jsou mým osobním názorem a nejsou zamýšleny k propagaci nebo proti konkrétnímu nástroji nebo značce.

Návrh a technická realizace:

Bugfree Systems

Online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR-VO:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na adrese

https://ec.europa.eu/consumers/odr  ,

 kterou mohou spotřebitelé použít k urovnání sporu a na níž lze nalézt další informace o předmětu řešení sporů.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu se spotřebitelem nejsem ani povinen, ani ochoten účastnit se postupu urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídám za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG nejsem jako poskytovatel služeb povinen sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Okamžitě odstraním tento obsah, pokud zjistím odpovídající právní porušení.

Odpovědnost za odkazy

Moje nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemám žádný vliv. Proto nemohu přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud zjistím porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraním.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K duplikaci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, informujte mě o tom prosím. Pokud zjistím porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraním.