Návrh originální elektrické kytary v souřadnicích

Navrhování tvé vlastní originální elektrické kytary je úctyhodný koncept. Počínaje nejasným nápadem, přes první náčrtky, výběr hardwaru, dřeva nebo jiných materiálů až po lakování a dekoraci.

Zde v Navigátoru se zaměřujeme na počáteční fázi návrhu, která se týká proporcí tvarů, obrysů, přesnosti umístění dílů a zejména rozměrů, poloh a souřadnic charakteristických bodů.

Většina lidí vnímá vzhled kytary, zejména elektrické, především jako umělecký předmět, jehož přesné rozměry hned nehrají velkou roli při posouzení.

Ani fyzikální zákony akustiky, které stojí za kvalitou zvuku elektrické kytary, nemusí nutně zajímat obyčejného spotřebitele.

Hmotnost kytary můžeme snadno určit vážením, ale měření jejího tvaru, velikosti a umístění hardwaru je trochu komplikovanější záležitost. To vyžaduje relativně velký počet měřitelných údajů, což vyžaduje jednotný systém pro přiřazování charakteristických parametrů.

Zkušený kytarář si je dobře vědom, že délka šesti strun mezi kobylkou a ořechem musí odpovídat vzdálenostem mezi pražci na hmatníku, s přesností desetin milimetru.

A že příčný profil hmatníku má svůj vlastní speciální poloměr - r a d i u s  a podélný profil potřebuje určité mírné prohnutí, který se nazývá r e l i é f.

Nezkušený nebo netrpělivý začátečník by si měl tyto věci ujasnit a vstřebatt včas.

 

První kroky

Pokud stojíš nebo sedíš před prázdným archem papíru a dlouho nevíš, kde začít kreslit první linie a obrysy tvé budoucí vlastnoručně vyrobené kytary, pak jsi sem včas zabloudil.

I když již umíš používat vektorový program pro kreslení, poloha nulového bodu a podélné osy, jak jsou uvedeny v kachlíkových předlohách, je také velmi užitečná v rastru CAD softwaru. A tím potom i zadávání souřadnic kontrolních bodů je rozhodně nejlehčí cvičení.

Pokud něco vypadá dokonale symetricky, při bližším pohledu téměř vždy zjistíte odchylky. Určitě hodně u moderních elektrických kytar a baskytar. Přesto má smysl, vždy při pohledu shora, nakreslit nejprve protáhlou osu symetrie (středovou čáru) jako nejdůležitější čáru.

Ve druhém kroku musí délka menzury zaujmout svoji polohu na středové ose tak, aby se její poloha nadále neposunula. Poté můžeš kdykoli upravit nebo porovnávat všechny kontrolní body obrysu v systému, kde se všecho měří a porovnává ve vztahu k nulovému bodu.

 

Design elektrické kytary - Základní principy

Designér Kerry Kruger

Designér Kerry Kruger se pokusil zavést systém analýzy a terminologie, který by každému umožnil pochopit a zařadit jakýkoli design elektrické kytary a názorně jej definovat, kritizovat nebo zdokonalit.

Mnoho jeho základních principů je celkem zřejmých, ale jeho snahou je, představil je zatím nezkušenému začátečníkovi. Samozřejmě se omlouvá pokročilým .

Typy sklonu podle axiální struktury :

Souměrné:  Neměnný (static) -- Zakloněný  (recumbent) -- Avid (Předkloněný)

Nesouměrné: Motýl (butterfly) -- Sedlové moto-brašny (saddlebags) -- Nepravidelný (irregular)

http://guitardesignreviews.com/2011/06/fundamentals-of-electric-guitar-design-part-1/#comment-782

 

 

 

Designér Diego Fabian

Španělský designér Diego Fabian vidí varianty offsetu (sklonu) ze své vlastní perspektivy a ukazuje, jak lze design vytvořit zcela od začátku. Cituji:

"Tento návod je pro každého, kdo by chtěl, ale neumí to, pro ty, kteří by už něco zvládli nebo pro ty, kteří chtějí hned začít s tímto designem / konstrukcí.

Buďte opatrní, nejsem v tomto ohledu autoritou. Chci se s vámi podělit o informace, argumenty a nápady (mé i ty od ostatních), které jsem za ty roky zkoumání  získal
 http://diegofabianguitars.blogspot.com

Základy designu elektrických kytar
Jako základní pravidlo (jakkoli se to může zdát absurdní) je třeba si myslet, že na kytaru hraje člověk a musí to souviset s touto osobou a jejími proporcemi.

Většina poloakustických korpusů el. kytar se vejde do obdélníku 450 x 600 mm a pro kytary s masivním tělem se obvykle vejdou do obdélníku 350 x 500 mm. Krky jsou obvykle dlouhé mezi 400 a 550 cm, v závislosti na velikosti jejich menzury;

 

Další postupy při designu kytary

Oba designéři (Kruger a Fabian) popisují principy offsetu velmi podobně a je zřejmé, že oba navzájem aktivity druhého sledují. V obou případech obě diskuse poskytují spoustu užitečných informací o správném způsobu navrhování nových tvarů kytar.

"The guitar or bass of your dreams, from the first draft to the full plan"  ("Kytara nebo basa vašich snů, od prvního konceptu po kompletní plán")

je podtitul knihy Leo Lospennato Electric Guitar & Bass DESIGN (DESIGN elektrické kytary a basy). Je zde obrovské množství informací o všech aspektech designu elektrické kytary pro začátečníky i zkušené designéry.

A v čem je E-Guitar Navigator jiný?

Hlavním cílem Navigátoru je měřit tvary počínaje od celku k jednotlivým detailům v kartézském systému. Otázkou není „jak to vypadá?“ ale „kolik milimetrů, úhlové stupně, která poloha X nebo Y atd.

 

Ofset - kam a kolik?

Abychom kvantitativně popsali rozdíly, spojíme body WNG s WSG, stejně jako MNG s MSG a HNG s HSG. Tyto tři čáry tvoří úhel s podélnou osou s hodnotou, která je buď pravý úhel, nebo vyšší nebo nižší než 90 °.

 

 

Definice míry ofsetu

Oba designéři (Kruger a Fabian) se v zásadě zabývají tím, jaký vliv má asymetrie k podélné ose kytary na kontury korpusu kytary.

Protože oni analyzují vztahy na základě vizuálního dojmu, tj. kvalitativně, slovem, zajímalo mě, jak lze tyto vztahy vyjádřit kvantitativně, v číslech. Porovnáním hodnot úhlu svislých os to funguje docela přesně.
Pokud jsou svislé osy navzájem rovnoběžné, lze offset definovat pouze jednou hodnotou úhlu sklonu.
 

 

Smíšený ofset

U těchto tří variant může pro porovnávání ofsetu posloužit průměrná hodnota odchylky od 90°. Například :

Typ  W   278: 3 = 92,7° ............  odchylka  + 2,7°

Typ  M   254: 3 = 84,7° .............  odchylka  - 5,3°

Typ    304: 3 = 101,3° ............  odchylka  +11,3°

 

 


Komentáře (0)

Nebyly nalezeny žádné komentáře!

Napsat nový komentář