Vyrovnané pražce

Pokud jsou mezi nimi vždy dva přímí „sousedé“ pražce se svými pražcovými korunami ve stejné rovině, a to platí pro celý hmatník, zbývá už jen upravit reliéf pomocí příhradové tyče, aby se dosáhlo optimální svobody vibrace strun.

Měřidlo prohnutí krku

Měřidlo, které bych už nerad postrádal. Dodavatel StewMac ho v popisu právem chválí:

Seřiďte výztuhu krku bez tápání!

Odstraňuje dohady kolem seřizování prohnutí krku pro hladkou a přesnější hratelnost.

Náš Neck Relief Gauge vám pomůže rychle a přesně upravit průběh hmatníku kytary (pro pohodlnou hratelnost bez drnčení pražců).

Přesně měří míru odchylky od mrtvé ploché polohy, aby se přesněji odhadlo přidávání nebo snižování prohnutí krku při nastavování výztuhy.

Hratelnost, kterou můžete měřit.

Míru prohnutí na lze sledovat na stupnici hodinek přímo při nastavování výztuhy krku, takže je snadné nastavit krk v jeho nejlepším ideálním prohnutí. Je to skvělý způsob, jak stanovit optimální standardy pro každou kytaru, typ sady strun a styl hraní majitele.

Spolehlivost a přesnost.

Neck Relief Gauge, který navrhl Don MacRostie zde v našem oddělení pro výzkum a vývoj, je vyroben z tvrdší slitiny hliníku pro dobrou stabilitu. Má snadno čitelný indikátor, který je velmi přesný na 0,001 ". Nohy měřidla spočívají přímo na pražcích, takže měření nebude ohroženo opotřebovaným hmatníkem. Je dlouhý 12 inch / 304,8 mm a lze ho umístit tak, aby se provedlo měření odstupu na 5. nebo 6. pražci na hmatníku kytary.

Struny nad hmatníkem

Aby bylo možné na (elektrickou) kytaru hrát s příjemnou lehkostí, musí hřbety pražců pod jednotlivými strunami sledovat mírně prohnutou křivku. Výztuha krku  slouží pro nastavení prohnutí poměrně hrubě, přibližně. Ale hlavně, bez správného přebroušení, zaoblení a leštění hřbetů pražců to nikdy nemůže být dokonalé.

Zde v Navigátoru jde pouze o „diagnózu“, přesné měření jednotlivých vzdáleností od struny k pražci. To by bylo 132 měřicích bodů se 6 strunami a 22 pražci. Například profesionální systém PLEK pracuje s automatickým řízením měření, než se odchylky od ideálního kurzu odbrousí. Pro amatéry, kteří chtějí měřit tyto vztahy na stejném principu, ale s jednoduchými prostředky, musíme trochu improvizovat, aby po změření bylo možné odchylky dostatečně přesně sbrousit. K tomu stačí číselníkový úchylkoměr („hodinky“), dvě přesné vodicí lišty s dvěmi nastavitelnými konzolami a PC s tabulkou pro vytvořením diagramu (Excel) jako software.

PLEK Stanice pro dílenský provoz (stručný popis)

"Stanice PLEK představuje ultra přesnou a vysokorychlostní technologii německé firmy Plek v malém formátu." Její malé rozměry také umožňují její použití v malých kytarových dílnách a servisech.

Je to stroj, který nejen přesně srovnává pražce, frézuje zářezy v ořechu a sedla strun na kobylce a provádí gravírovací práce, ale lze jej také použít ke kontrole kvality kytary a pro účely výzkumu a vývoje.       https://plek.com/products/the-plek-station/

"Prvním zásadním krokem v procesu „plekování“ je počáteční skenování." Nástroj - s vyladěnými strunami (nebo u Plek-Pro se simulovaným napětím strun) - je připevněn ve stroji. Nato je hmatník naskenován senzorovým modulem, aby se vygenerovaly odchylky pro znázornění v diagramu. Tento sken obsahuje podrobné informace o ořechu, výšce strun, hmatníku a pražcích. Naměřená data se potom zobrazí v extrémně přesné grafice.

Na skenovacím grafu jsou některé pražce vysoko nad optimální výškou a pravděpodobně drnčí, pokud nebudou náležitě vybroušeny. Takové diagramy se vytvářejí automaticky pro každou ze 6 strun.

Amatérská metoda měření

Princip této metody spočívá v porovnání relativních odchylek linií hřbetů pražců od ideální přímé roviny dvou vodicích kolejnic. Proč k tomu není vhodná rovina mezi vnějšími strunami? Pokud by šlo o metodu optického měření, bylo by to také vhodné, ale s mechanickou metodou by se tato rovina prohýbala váhou zařízení číselníkového měřidla a už by nebyla rovná.

Dva dokonale rovné hliníkové profily 20 x 11,5 mm jsou v prvním políčku hmatníku fixovány  v nastavitelné konzole a na korpusu jsou fixovány oboustrannou lepicí páskou. Dvěma nastavovacími šrouby v konzole jsou kolejnice nastaveny co nejvíce rovnoběžně s hmatníkem. Vzdálenost mezi číselníkovým úchylkoměrem a povrchem hmatníku je zvolena tak, aby nejhlubší měřicí bod neklesl pod nulu.

Měření se provádějí podle potřeby důkladnosti ve třech vzdálenostech, například:  

Mezi strunami e-h, g -d a A-E, nebo pouze v části uprostřed mezi strunami g-d. Aby bylo možné zaznamenat tangentu pražců i povrch hmatníku pod ní, změří se u každého pražce tři polohy a zadají se do tabulky aplikace Excel. A to , 3 mm před pražcem, poté poloha pražce a poté 3 mm za pražcem.

Zářezy v ořechu a jejich hloubka nejsou zahrnuty. Místo plochého hrotu číselníkového úchylkoměru by musela být použita úzká čepel. Dobrou alternativou (měřidlo hloubky drážek ořechu) je speciální seřizovací nástroj od firmy Stewmac s číselníkovým úchylkoměrem.  www.stewmac.com

Tečna hřbetů pražců po přebroušení

Jistě se hned vynoří pochybnosti, proč začínat s něčím tak komplikovaným a neobvyklým. Zkušený kytarář vezme kytaru do ruky, prohrábne struny, stisknuté v různých polohách a hned slyší a vidí, kde je problém. Nastaví výztuhou rovinu hmatníku, přebrousí a přeleští pražce, naladí, prohrábne struny a hotovo.

Amatér, začátečník musí tyto zkušenosti nejdříve nabýt. Učení chybami je zde drahá záležitost. Aby pražce sbrousil do roviny, s co nejmenším úbíráním jejich výšky, musí vědět kde jsou největší odchylky. Na to jsou šablonky, pravítka, Fret Rocker a podobné pomůcky málo věrohodné.

Měření a Diagram zaberou necelou hodinu práce, ale dodají pocit jistoty při broušení. A investice do materiálu a zhotovení měřícího systému se určitě vyplatí. Kytar s drnčícími strunami bývá doma a v okolí nemálo, a pražce se hraním znovu a znovu opotřebovávají.


Komentáře (0)

Nebyly nalezeny žádné komentáře!

Napsat nový komentář