Rastr a kachlíky

Pokud nakreslíte kytaru s mřížkou v pozadí, můžete ji podle potřeby kopírovat, zvětšovat nebo zmenšovat, aniž byste tím změnili proporce kytary.

Navigátor používá na pozadí jemnou centimetrovou mřížku, která je doplněna „kachlíky“ decimetrové mříže s pořadovými čísly.

Účelem těchto velkých očíslovaných kachlíků je, pomoci urychlit orientaci při porovnávání detailů různých typů kytar, ať už jde o navrhování nových tvarů nebo diskuzi o umístění hardwaru atd.

Kachlíky mají za úkol rozčlenit celkový výkres, aby bylo možné rychle a spolehlivě pojmenovat a přiřadit podrobnosti.

 

Kachlíky v akci

Co se stane, když nahradíme kachlíky č. 5,6,17 a 18 Telecasteru odpovídajícími kameny Mockingbirdu?

Kapitola 9 (str. 176 - 186) knihy „E-Guitar Navigator“ podrobně vysvětluje analýzu pozic v dlaždicích a příklady kombinací. V textu je také mnoho kachlíkových diagramů a jednotlivé obsahy dlaždic jsou navzájem porovnávány s rastrem v pozadí.

 

Oblast kontrolních bodů MNG - MSG

 

 

Při hraní na kytaru vsedě hraje velkou roli poloha bodu MSG na obrysu korpusu. Bod MNG nahoře ji doplňuje spíš pro vzhled, a to často symetricky.

Na obrázku vidíme tyto (modré) body pro nejznámější modely elektrických kytar.

MSG body leží většinou v v hranicích kachlíků č. 14 a 15. Jenom MSG pro Les Paul a PRS vybočují do kachlíku č. 16.

Body MNG leží převážně v kachlících č. 6 a 7 a rekord drží MNG Eploreru, zasahující poměrně hluboko do kachlíku č. 1.

Při návrhu tvaru kytary lze tedy doporučit X -polohy pro MSG/MNG v blízkosti X = 100 mm vpravo od menzurové linie.

Oblast kontrolního bodu A G P

Kontrolní body AGP u kytar  leží na ose X na rozhraní kachlíků č.10_26 a č.11_ 27. U baskytar leží AGP většinou mezi kachlíky č. 2 a 3, vyjímečně i mezi kachlíky č.10 a 11.

Poloha bodu AGP se ve specifikacích ignoruje, i když právě ona přímo ovlivňuje ergonomii a pohodlí v držení kytary při hraní.

Při navrhování připojení krku k obrysu těla kytary nebo baskytary rozhoduje poloha AGP o dostupnosti prstů levé ruky v nejvyšších polohách. To přímo ovlivňuje potřebnou hloubku výřezu CWU.

Závěs řemene na straně pravé ruky kytaristy je obvykle ve stejné poloze (GPW = AGP) a tím pádem ovlivňuje hodnota -X AGP také přímo vyvážení nástroje na řemenu.

Knoflík hlasitosti v malíčku

Knoflík "Volume" pro ovládání celkové hlasitosti, se převážně používá jen v polohách "Ticho" nebo "Naplno".

Jeff Beck, Steve Morse a jiní využívají další možnosti přímé úpravy zvuku změnou vytočení Volume před nasazením tónu a následujícím zesilováním slábnoucího tónu.

Také zkreslení zesilovače je možné dávkovat natočením knoflíku Volume přímo na kytaře.

Kytary (Fender Strat, Ibanez, PRS, atd.), které maji knoflík Volume v dosahu malíčku pravé ruky (kachlík č. 4, uprostřed), jsou ideální pro modulaci signálu tímto způsobem.


Komentáře (0)

Nebyly nalezeny žádné komentáře!

Napsat nový komentář